Eldrerådet

Medlemma i eldrerådet vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.

Eldrerådet 2019 - 2023
Eldrerådet 2019 - 2023
Namn Rolle
Bjarne Bråtveit leiar
John Aarhus medlem
Randi Ese Ur medlem
Tore Thorsen medlem
Sanja Roganovic Heggelund medlem
Signy Nærheim vara
Nils Torsteinbø vara
Anette Opheim vara