Eldrerådet

Medlemma i eldrerådet vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.

Eldrerådet 2015 - 2019
Eldrerådet 2015 - 2019
Namn rolle kontaktinformasjon
Astrid Rørvig leiar Astrid.rorvig@haugnett.no
Anna Helgeland Sandvik medlem
Jon Olav Aarhus medlem
Torund Sildelid medlem
Sverre Songe Paulsen medlem