Eldrerådet

Medlemma i eldrerådet vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.

Eldrerådet 2019 - 2023
Eldrerådet 2019 - 2023
Namn Rolle
Jon Aarhus Medlem
Bjarne Bråtveit Medlem
Randi Ese Ur Medlem
Tore Thorsen Medlem
Sanja Roganovic Heggelund Medlem frå Levekårsutvalet
Signy Nærheim Vara
Nils Nærheim Vara
Anette Opheim Vara frå Levekårsutvalet