Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2015 - 2019

Ordføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Kari Vaage Gjuvsland (AP) er varaordførar.
Du kan nå Kari på tlf. 977 57 849

Ordførarens kalender veke 4
Dag Program Stad
Måndag Open dag Kommunehuset
Møte med Rådmannen Kommunehuset
Møte med Ungdomsrådet Kommunehuset
Tysdag Møte med Rogaland revisjons-forvaltningsrapport Kommunehuset
Programarbeid Suldal SP Kommunehuset
Onsdag Møte styringsgruppa for Sand som opplevings- og handelssentrum Suldal Vekst
Møte Rogaland SP Stavanger
Torsdag Kontordag Kommunehuset
Fredag Vigsle Kommunehuset

Kart

Kart