Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2015 - 2019

Klikk for stort bileteOrdføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Kari Vaage Gjuvsland (AP) er varaordførar.
Du kan nå Kari på tlf. 977 57 849

Ordførarens kalender veke 21
Ordførarens kalender veke 21
Dag Program Stad
Måndag Møte Rogalandsbenken Stavanger
Møte med fylkesordførar og leiar i samferdselsutvalet Stavanger
Tysdag Kontordag Kommunehuset
Onsdag LVK landsstyremøte Oslo
Eigedomsskattseminar Oslo
Torsdag LVK ekstraordinært landsmøte Oslo
Konsesjonskraft seminar Oslo
Fredag Møte i styret for Ryfylkefondet Hjelmeland

Kart

Kart