Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2019- 2023

Klikk for stort bileteOrdføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Øyvind Lovra Tveitane (SP) er varaordførar.
Du kan nå Øyvind på tlf. 918 15 489

Ordførarens kalender veke 11
Ordførarens kalender veke 11
Dag Program Stad
Måndag Open dag
Møte med Rådmannen
Kontaktmøte med Statnett Kvilldal
Tysdag Statusmøte krisestab
Onsdag Leiar samferdselsutvalet i fylket på besøk
Møte i nominasjonskomiteen SP Stavanger
Torsdag Møte i Formannskapet
Kontaktmøte Suldal Vekst
Fredag Oppfølging styringsgruppemøte Sand
Energihotellet - møte lærlingar reiselivsfaget Nesflaten
Gerd Helen Bø
Ordførar
E-post
Telefon 52 79 22 01
Mobil 414 73 037

Kart