Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2015 - 2019

Klikk for stort bilete Ordføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Kari Vaage Gjuvsland (AP) er varaordførar.
Du kan nå Kari på tlf. 977 57 849

Ordførarens kalender veke 12
Dag Program Stad
Måndag Open dag med varaordførar Kommunehuset
Landbruks politisk konferanse Stavanger
Tysdag Regionalplan sjøarealhavbruk - møte i politisk styringsgruppe Stavanger
Møte Kommunestyret Kommunehuset
Onsdag Møte Sauda vidaregåande Sauda
Torsdag Statsetatsmøte Fylkesmannen Stavanger
Fredag Eigarmøte Haugaland Kraft AS Karmøy

Kart

Kart