Betalingssatsar vatn og avlaup

Betalingssatsar vatn og avlaup

Heile kommunen (utanom Mosvatnet-området)

Alle satsar er inkludert mva

Tilknytningsavgift vatn/kloakk
Type avgift Avgift
Tilknytingsavgift vatn kr 37 600
Tilknytingsavgift kloakk kr 28 200

Årsavgift ut frå stipulert forbruk gjeldande forbruksgebyret

Årsavgift vatn/kloakk stipulert forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr Sum årsavgift
Vatn kr 2 130 kr 3 830 kr 5 960
Kloakk kr 1 870 kr 3 450 kr 5 320

Årsavgift ved berekning av årsavgifter for vatn og kloakk ut frå faktisk forbruk

Årsavgift vatn/kloakk - faktisk forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksavgift etter målt forbruk pr. m3 Leige av vassmålar
Vatn kr 2 130 kr 17,6 kr 400
Kloakk kr 1 870 kr 15,9

Mosvatnet-området

Alle satsar er inkludert mva

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift vatn/kloakk (Mosvatnet området)
Type avgift Avgift
Tilknytningsavgift vatn kr 106 200
Tilknytningsavgift kloakk kr 124 100

Årsavgift hytter og fritidshus i Mosvatn-området fastsett ut frå stipulert forbruk gjeldande forbruksgebyret

Årsavgift Mosvatn-området - stipulert forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr Sum årsavgift
Vatn kr 3 410 kr 2 100 kr 5 510
Kloakk kr 4 310 kr 2 520 kr 6 830

Årsavgift for hytter og fritidshus i Mosvatn-området ut frå faktisk forbruk

Årsavgift - Mosvatn-området - faktisk forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr/avgift etter målt forbruk pr m3 Leige vassmålar
Vatn kr 3 410 kr 27,7 kr 400
Kloakk kr 4 310 kr 33,0

Abonnementsavgift for næringseigedomar, større offentlege verksemder, og næringsdel i kombinasjonsbygg vert fastsett etter særlege reglar fastsett i forskrifta sin § 6.2.

Næringsbygg og andre bygg som ikkje er hytter/fritidshus

  • Tilknytingsavgifter for vatn og kloakk er det same som for hytter og fritidshus.
  • Abonnementsavgifta for vatn og kloakk vert fastsett etter særlege reglar fastsett i forskrift.
  • Forbruksgebyret er som for hytter og fritidshus.
  • Leige av vassmålar er som for hytter og fritidshus.