Ulla Førre Næringsfond

Ulla Førre Næringsfond

Renta på lån i Ulla Førre næringsfond er for 2023 5,5 % p.a. halvårleg etterskotsrente. Renta er den same som den renta som Innovasjon Norge nyttar for innovasjonslån.