Prisar tryggleiksalarm

Prisar tryggleiksalarm

Ikkje med i utgiftstak

Tryggleiksalarm
Type alarm 2023 prisar
Tryggleiksalarm (serviceteneste) med smykke, røykvarsling og e-lås, pris per månad kr 350
Erstatningssmykke kr 850
Tap av tryggleiksalarm kr 4 000
Montering eller demontering kr 500

Viss tryggleiksalarmen erstatte annan helsehjelp tar ikkje kommunen noko betaling. Sakshandsamar gjer ei vurdering i kvar søknad.