Eigedomsskatt

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Eigedomsskatt

  1. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og (…), jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.
  2. I tillegg skriv kommunestyret ut eigedomsskatt etter overgangsregelen til eigedomskattelova §§ 3 og 4.
  3. Eigedomsskatten skal vere på 7 ‰, jf. Eigedomsskattelova § 11.
  4. Eigedomar som vert drivne som gardsbruk eller skogbruk er fritekne for eigedomsskatt, jf. eigedomsskattelova § 5 bokstav h.
  5. Klage over eigedomsskattetaksten må vera fremja innan 3 veker frå utleggsdatoen for eigedomsskattelista, jf. eigedomsskattelova § 19.
  6. Eigedomsskatten vert skreve ut i 2 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd.