Følg utviklinga i prosjektet

Følg utviklinga i prosjektet

Me byggjer nye Suldal sjukeheim som skal stå ferdig sommaren 2025. 

Her kan du følgja utviklinga til ny sjukeheim. 

Slik ser det ut på byggetomta i dag

Byggetomt

 

04.09.2023

Slik ser det ut på byggetomta i dag

Nye Suldal sjukeheim - Klikk for stort bileteByggeområde Suldal sjukeheim Herda totalentreprenør

 

06.07.2023

Dronebilde, slik ser det ut på byggetomta i dag

Ny sjukeheim - Klikk for stort bileteByggetomt Nye Suldal sjukeheim Herda totalentreprenør

 

23.06.2023

Peling startar

Pelearbeidet vil skje i to etappar:

  • Veke 25-26 (juni)
  • Veke 32-35 (august)

 

19.06.2023

Dronebilde, slik ser det ut på byggetomta i dag

Dronebilde - Klikk for stort bileteByggetomt Nye Suldal sjukeheim Herda totalenprenør

 

07.06.2023

Arbeid med sprenging startar

I løpet av denne veka startar sprengingsarbeidet. Sprenginga vil bli varsla med sirene ca. 1 minutt før salva blir avfyrt, og nære naboar blir varsla ca. 30 minutt før kvar sprenging.

Spreningsarbeidet vil stoppa opp 3 veker i juli. I august startar arbeidet igjen. 

05.06.2023

Rivemassane blir transporterte frå riveområdet til Velaskaret for midlertidig deponering.

I Velaskaret blir det sett opp eit lite knuseverk for å ta ut resten av armeringa i betongen. Betongmassane kan då gjenbrukast som fyllmasse andre stader. 

16.05.2023

Dronebilde av området

Nye Suldal sjukeheim - Klikk for stort bileteStatus Arild Vaage

 

20.04.2023

Rivearbeidet er i gong

Riving av gamle Suldal sjukeheim - Klikk for stort bileteRiving sjukeheim Torbjørn Guggedal

 

19.04.2023

Rivearbeidet startar

Frå no blir det støy og støv i området rundt 

11.04.2023

Skoging bak sjukeheimen er ferdig

28.03.2023

Heile området blir gjerda inn (inkludert parkeringsplassar)

Riggplan Omega Areal

Parkering

I byggeperioden forsvinn ein del parkeringsplassar rundt inngangen til legekontor og helsestasjon. Det er lagt til rette for ny parkeringsplass nedanfor Bjødnateigen. Du kan også parkera ved inngangen til legevakt (ved sidan av helikopteroppstillingsplass), eller rundt kommunehuset. 

01.03.2023

Mallahytta får ny eigar

Raud hytte bak sjukeheimen - Klikk for stort bileteMallahytta Arild Vaage

Du har kanskje sett Mallahytta, den litle raude hytta bak sjukeheimen? I denne perioden blir hytta demontert og gitt bort til ny eigar. 

15.02.2023

Dører og vindauge skal ut og nyttast andre stader

14.02.2023

Det blir sett opp byggegjerde rundt den eksisterande sjukeheimen. 

13.02.2023

Brannvesenet nyttar det tomme bygget til brannøving. 

30.01.2023

Gamle Suldal sjukeheim er tømt

Sjukeheimen er tømt for inventar og utstyr - Klikk for stort bileteSuldal sjukeheim Elin M. Bakka

Gamle Suldal sjukeheim er tømt for møblar, inventar og utstyr. Mykje er gått til gjenbruk, og kan vera til glede for andre. 

25.01.2023

Prosjekteringsmøta startar

25.01.2023

Slik ser det ut på byggetomta i dag

Mirela Moe
Rådgjevar
E-post
Telefon 99 29 62 96
Mobil 99 29 62 96
Arild Vaage
Prosjekt/byggeleiar
E-post
Telefon 99 40 02 12
Mobil 99 40 02 12
Elin Mikkelsen Bakka
Rådgjevar helse og omsorg /Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 47 65 26 09