Fakta om prosjektet

Fakta om prosjektet

"Reisetorg" i gammal fergestø

Bekkjartorget blir forma til "reisetorget" for alle reisande med buss, taxi og hurtigbåt. 

Del 1 som omfattar kaiområdet er planlagt ferdigstilt i løpet av sommaren 2024. 

Arkitekt: Pål Hystad i Omega Areal. 

Fasilitetar: 

  • Offentleg toalett, venterom og handicapparkering
  • Promenade mot båthavn i elvaosen mellom Suldalslågen og Sandsfjorden
  • Fellesareal med sitteplassar mot fjorden
  • Informasjonstavler om Suldal og Ryfylke
  • Knutepunkt mellom butikkar, attraksjonar, leikeplassar og historisk trebebyggelse

Den "gamle ferjefila" blir til nye sitteområde og parkeringsplassar

 

Del 2 som omfattar den gamle ferjefila er planlagt ferdigstilt i løpet av året 2023. 

Fasilitetar: 

  • Sittegrupper
  • Beplanting
  • 12-14 nye parkeringsplassar