Høyring ny renovasjonsforskrift for Strand, Hjelmeland og Suldal kommune

Ny renovasjonsforskrift gjeldande for kommunane Strand, Hjelmeland og Suldal er lagt ut på høyring. Forskrifta omhandlar ny renovasjonsordning for Strand, Hjelmeland og Suldal. Høyringssvar kan sendast skriftleg til kundeservice@ivar.no innan 01.02.2022.

Her kan du lese høyringa