Veg og kai

Veg og kai
Type gebyr Pris
Bompengesats frå Gullingen og innover Breiastølsdalen kr 61
Årskort bompengesats frå Gullingen og innover Breiastølsdalen kr 306
Bubilovernatting på kai (sats avhengig av tenesteyting) kr 90-200
Bruk av kommunal kai (frakt av varer) - Tømmerpris (per kubikk) kr 13,3
Bruk av kommunal kai (frakt av varer) - anna (pris per tonn evt. pr 2 kubikk) kr 8,16

For varer som blir frakta med skip til eller frå over kommunen sine kaiar skal det betalast vareavgift. Berekningsgrunnlaget for vekt er metriske tonn. Volumgods reknast om til vekteining der 2 kubikk = 1 tonn

Minstepris 510 kr Endring

Lagring på kai kr. 500/døgn.

For produksjonsbedrifter som er knytta direkte til kommunale kaiar har rådmannen fullmakt til å gjera eigne avtalar. Det er då ein føresetnad at det er eit visst volum over utføringa.