Tobakk, sals- og skjenkeløyve

Faste sals- og skjenkeløyve

Gebyr for faste sals‐ og skjenkeløyve vert endra  i samsvar med satsane i § 6‐2 i forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk mv. For 2021 var satsane sett til minimum 1740 kr for salsløyve og 5400 kr for skjenkeløyve.

Ambulerande og løyve for einskild høve

For ambulerande løyve er gebyr sett til 380 kr, jf  § 6 – 2 i forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk mv.

For løyve til einskild høve er gebyr for arrangement differensierte.

For arrangement der det er venta inntil 200 gjester: 1000 kr

For arrangement der det er venta over 200 gjester: 2000 kr

Tilsyn tobakk

Tilsynsavgift for tobakk vert endra i samsvar med satsane i § 24 i tobakksalsforskrifta. For 2020 var satsane sett til 4800 kr for fast sal og 1280 kr for midlertidig sal.

Gebyr for kunnskapsprøve

Gebyr for kunnskapsprøve kr 400,-.