Prisar og betaling kulturskule

Pris for kulturskulen
Type Pris per 01.01.2021
Individuell opplæring pr semester pr barn kr 1 470
Individuell opplæring pr semester pr voksen kr 2 170
Gruppeopplæring kr 1 410
Kor og liknande kr 500
Leige av musikkinstrument pr semester kr 270
  • Me gir 20% søskenmoderasjon (etter alder) frå og med det 2. barnet og frå og med 2. tilbod for same barn.
  • Me har gratisplassar for barn i låginntektsfamiliar (ta kontakt med kulturskulen for meir informasjon)
  • Kommunedirektøren kan ved manglande betaling sei opp tildelt plass i kulturskulen