Kopiering/utskrift av kart og teikningar

Kopiering/utskrift av kart og teikningar
Storleik Svart/kvit kopi Fargekopi Kart/ortofoto Teikningar
A4 kr 2 kr 8 kr 29 kr 154
A3 kr 4 kr 14 kr 118 kr 224
A2 kr 9 kr 254
A1 kr 35 kr 254
A0 kr 40 kr 355

Utan mna for kopi av off.arkiv - elles kjem mva i tillegg

Laminering
Storleik Pris
A4 kr 10
A3 kr 17