Kopiering/utskrift av kart og teikningar

Kopiering/utskrift av kart og teikningar
Storleik Svart/kvit kopi Fargekopi Kart/ortofoto Teikningar
A4 kr 2 kr 8 kr 28 kr 150
A3 kr 4 kr 14 kr 115 kr 218
A2 kr 9 kr 247
A1 kr 34 kr 247
A0 kr 39 kr 346

Utan mna for kopi av off.arkiv - elles kjem mva i tillegg

Laminering
Storleik Pris
A4 kr 10
A3 kr 17