Avgift for gravfeste

Avgift for gravfeste kr. 130,- pr. år (etter 20 år). Dersom det blir sett av grav til attlevande ektefelle ved sida av den gravlagde, forfell begge gravene til betaling 20 år etter at første grav blei tatt i bruk.