Gravferdteneste

Gravferdteneste
Teneste Pris per 01.01.21
Gravferdteneste kr 1 650

Gravferdsteneste 

  • Stelle den døde 
  • Bestille kiste 
  • Leggje i kiste 
  • Bestille bårebil 
  • Leggja til rette for avskjedsstund på bårerommet på sjukeheimen