Gravferdteneste

Gravferdteneste
Teneste Pris
Gravferdteneste kr 1.610

Gravferdsteneste 

  • Stelle den døde 
  • Bestille kiste 
  • Leggje i kiste 
  • Bestille bårebil 
  • Leggja til rette for avskjedsstund på bårerommet på sjukeheimen