Renovasjongebyr

RYMI er nedlagt med verknad i frå 01.01.2020 (sak 9/19 RYMI IKS). IVAR IKS overtar renovasjonen i Suldal kommune i frå same dato. Alle priser er inkludert mva.

Renovasjonsgebyr
Varenummer Renovasjonsgebyr for Gebyr
*01 Standard Ordning (140 l restavfall) 4 796
*02 Stor Ordning (240 l restavfall) 6 171
*03 Heimekompostering med standard (140 l restavfall) 3 997
*04 Heimekompostering Stor (240 l restavfall) 5 143
*05 Hytterenovasjon med dunk (140 l restavfall) 4 796
  For dei utan 3-dunksystem (gjeld Suldal kommune i 2020)  
*01 Standard abonnement med 240 liter restavfallsdunk 4 796
*02 Abonnement med 140 liter restavfallsdunk 4 256
*03 Abonnement med 140 liter restavfallsdunk og kompostering 3 990
*04 Abonnement med 140 liter restavfallsdunk og tømming 4/veke 3 545
*05 Hytterenovasjon med 140 liter restavfallsdunk 2 898
109 Gebyr bytte av renovasjonsdunk  300
*10 Hytterenovasjon 2 398
220 Hytterenovasjon vinterstengt veg 1 665
100 Tilleggsavstand ord 1-5 (0-30 m)  1 461
101 Tilleggsavstand ord 1-5 (0-40 m)  1 827
102 Tilleggsavstand ord 1-5 (0-50 m)  2 192
103 Tilleggsavstand ord 15 (0-10 meter)  550
104 Tilleggsavstand ord 15 (0-20 meter)  1 098
60 Renovasjon 3 mnd  1 372
61 Renovasjon 5 mnd  2 031
64 (april/sept)  2 433
Gebyr slam 2020
Varenummer SLAM Gebyr
*20 Slam hus  1 861
*21 Slam hytte  1 354
780 Slam årleg tøming  2 564
781 Slam, tømming 2 gonger i året  5 128
715 Slam hytter (delt tank < 10 m3)  734
716 Slam hytter (delt tank > 10 m3) 580
717 Slam delt tank hytter/hus (uansett storleik, tøm kvart 2. år)  870
718 Slam delt tank hytter/hus (uansett storleik, åleg tømming)  1 049
11 Ekstratømming inntil 5 m3, private abonnentar  4 000
12 tillegg pr m3 >5me v/ekstratømming  400
712 / 4122ab Slam delt tank (same (gamal ordn.)  452
70 Slamvolum over 4 m3 (gamal ord.)  452
719 Tillegg over 5 m3 (slam)  144
Bomtur slam 688
Levering til gjenvinningstasjon
LEVERING TIL GJENVINNINGST Gebyr
Bygg- og rivningsavfall privat pr m3  300