Betalingssatsar vatn og avlaup

Heile kommunen utanom Mosvatnet-området

Alle satsar er inkludert mva

Tilknytningsavgift vatn/kloakk
Type avgift Avgift
Tilknytingsavgift vatn kr 32 900
Tilknytingsavgift kloakk kr 24 700

Årsavgift ut frå stipulert forbruk gjeldande forbruksgebyret

Årsavgift vatn/kloakk stipulert forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr Sum årsavgift
Vatn kr 1 860 kr 3 340 kr 5 200
Kloakk kr 1 630 kr 3 020 kr 4 650

Årsavgift ved berekning av årsavgifter for vatn og kloakk ut frå faktisk forbruk

Årsavgift vatn/kloakk - faktisk forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksavgift etter målt forbruk pr. m3 Leige av vassmålar
Vatn kr 1 860 kr 15,4 kr 370
Kloakk kr 1 630 kr 13,9

Mosvatnet-området

Alle satsar er inkludert mva

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift vatn/kloakk (Mosvatnet området)
Type avgift Avgift
Tilknytningsavgift vatn kr 95 100
Tilknytningsavgift kloakk kr 111 100

Årsavgift hytter og fritidshus i Mosvatn-området fastsett ut frå stipulert forbruk gjeldande forbruksgebyret

Årsavgift Mosvatn-området - stipulert forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr Sum årsavgift
Vatn kr 3 060 kr 1 880 kr 4 940
Kloakk kr 3 860 kr 2 260 kr 6 120

Årsavgift for hytter og fritidshus i Mosvatn-området ut frå faktisk forbruk

Årsavgift - Mosvatn-området - faktisk forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr/avgift etter målt forbruk pr m3 Leige vassmålar
Vatn kr 3 060 kr 24,8 kr 360
Kloakk kr 3 860 kr 29,5

Abonnementsavgift for næringseigedomar, større offentlege verksemder, og næringsdel i kombinasjonsbygg vert fastsett etter særlege reglar fastsett i forskrifta sin § 6.2.

Næringsbygg og andre bygg som ikkje er hytter/fritidshus

  • Tilknytingsavgifter for vatn og kloakk er det same som for hytter og fritidshus.
  • Abonnementsavgifta for vatn og kloakk vert fastsett etter særlege reglar fastsett i forskrift.
  • Forbruksgebyret er som for hytter og fritidshus.
  • Leige av vassmålar er som for hytter og fritidshus.