Betalingssatsar vatn og avlaup

Heile kommunen (utanom Mosvatnet-området)

Alle satsar er inkludert mva

Tilknytningsavgift vatn/kloakk
Type avgift Avgift
Tilknytingsavgift vatn kr 34 500
Tilknytingsavgift kloakk kr 25 900

Årsavgift ut frå stipulert forbruk gjeldande forbruksgebyret

Årsavgift vatn/kloakk stipulert forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr Sum årsavgift
Vatn kr 1 950 kr 3 510 kr 5 460
Kloakk kr 1 710 kr 3 170 kr 4 880

Årsavgift ved berekning av årsavgifter for vatn og kloakk ut frå faktisk forbruk

Årsavgift vatn/kloakk - faktisk forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksavgift etter målt forbruk pr. m3 Leige av vassmålar
Vatn kr 1 950 kr 16,2 kr 390
Kloakk kr 1 710 kr 14,6

 

Mosvatnet-området

Alle satsar er inkludert mva

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift vatn/kloakk (Mosvatnet området)
Type avgift Avgift
Tilknytningsavgift vatn kr 99 900
Tilknytningsavgift kloakk kr 116 700

Årsavgift hytter og fritidshus i Mosvatn-området fastsett ut frå stipulert forbruk gjeldande forbruksgebyret

Årsavgift Mosvatn-området - stipulert forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr Sum årsavgift
Vatn kr 3 210 kr 1 970 kr 5 180
Kloakk kr 4 050 kr 2 370 kr 6 420

Årsavgift for hytter og fritidshus i Mosvatn-området ut frå faktisk forbruk

Årsavgift - Mosvatn-området - faktisk forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr/avgift etter målt forbruk pr m3 Leige vassmålar
Vatn kr 3 210 kr 26,0 kr 380
Kloakk kr 4 050 kr 31,0

Abonnementsavgift for næringseigedomar, større offentlege verksemder, og næringsdel i kombinasjonsbygg vert fastsett etter særlege reglar fastsett i forskrifta sin § 6.2.

Næringsbygg og andre bygg som ikkje er hytter/fritidshus

  • Tilknytingsavgifter for vatn og kloakk er det same som for hytter og fritidshus.
  • Abonnementsavgifta for vatn og kloakk vert fastsett etter særlege reglar fastsett i forskrift.
  • Forbruksgebyret er som for hytter og fritidshus.
  • Leige av vassmålar er som for hytter og fritidshus.