Tryggleiksalarm

Ikkje med i utgiftstak

Tryggleiksalarm

Leigepris for tryggleiksalarm
Tryggleiksalarm
Type alarm Pris per 01.01.21
Tryggleiksalarm (serviceteneste) med smykke, røykvarsling og e-lås, pris per månad kr 314
Erstatningssmykke kr 790
Tap av tryggleiksalarm kr 4 000
Montering eller demontering kr 461

Viss tryggleiksalarmen erstatte annan helsehjelp tar ikkje kommunen noko betaling. Sakshandsamar gjer ei vurdering i kvar søknad.