Tryggleiksalarm

Ikkje med i utgiftstak

Kroner 260,- pr. månad inkludert tilleggsutstyr. Kroner 3.120,- pr. år. Viss tryggleiksalarmen erstatte annan helsehjelp tar ikkje kommunen noko betaling. Sakshandsamar gjer ei vurdering i kvar søknad.