Signalanlegg omsorgsbustad

Ikkje med i utgiftstak

Kroner 178,- per månad per 01.01.21.