Eigenbetaling for mat

Gjeld ikkje med utgiftstak 

Mat
Type måltid Pris
Middag til brukarar med fast avtale kr 100
Frukost/kveld/graut til brukarar med fast avtale kr 50
Middag til personale i den einskilde sona kr 120
Middag til besøkjande inkl 25 % mva kr 120
Middag til born under 10 år inkl. 25 % mva kr 0