Ungdomsrådet

Ungdomsråd.png - Klikk for stort bilete

Ungdomsrådet i Suldal er eit offentleg utval der ein skal sikre at unge får medverknad. I ungdomsrådet skal ungdommane kunne gi uttrykk for sine meiningar i saker som angår dei uavhengig av partipolitikk, og fremje desse meiningane for politikarane og dei som bestemmer.

Ungdomsrådet
Medlem Tlf E-post
Maria Andrine Hagen, leiar 45 44 24 99 maria.hagen02@hotmail.com
Espen Skålheim, nestleiar 40 06 29 87 espen.skaalheim@gmail.com
Ingegjerd Hindenes 47 63 00 38 Ingjerd.hindenes@gmail.com
Henrik Aas henrik.blank.aas@gmail.com
Arin Eirikssønn arineirikssonn@icloud.com
Kjell Ove Vetrhus 91 75 80 84 kjellove.vetrhus@hotmail.com
Eliane Svendsen Narmo 98 13 97 57 narmoeliane@gmail.com

Ungdomsrådet skal jobbe for at Suldal blir ein betre stad for ungdom å bu og leve, og det skal fremje ungdommen sine interesser. 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Post mottak
$(TITTEL)