Skulane i Suldal

Målet er at alle barn i Suldal kommune skal få eit pedagogisk godt skuletilbod der dei opplever trygghet og læring gjennom inkludering.

Suldal har eit desentralisert skulemønster.

Nesflaten (1.-10.) - Nesflaten oppvekstsenter

Suldalsosen (1.-7.) - Vinjar skule

Sand (1.-10.) - Sand skule

Vanvik (1.-7.) - Vanvik oppvekstsenter

Erfjord (1.-7.) - Erfjord skule

Jelsa (1.-7.) - Jelsa oppvekstsenter

Ropeidhalvøya (1.-7.) - Marvik skule

Gullingen leirskule - Gullingen

Vidaregåande skule - Sauda vgs. avd Sand

Alle skulane (1.-4.) tilbyr plass ved SFO. 


Melding om skulebyte ved flytting (PDF, 302 kB)

Søknad om skulebyte innad i kommunen (PDF, 301 kB)

Skulerute 2017/18 (PDF, 190 kB)

Skulerute 2019/19 (PDF, 111 kB)

Informasjon til heimane om fråvær (PDF, 403 kB)

Søknadsskjema om elevpermisjon (PDF, 70 kB)

 

Kommunalt foreldreutval

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Post mottak
$(TITTEL)

Sjå også