Skulane i Suldal

Målet er at alle barn i Suldal kommune skal få eit pedagogisk godt skuletilbod der dei opplever trygghet og læring gjennom inkludering.

Suldal har eit desentralisert skulemønster.

Nesflaten (1.-10.) - Nesflaten oppvekstsenter

Suldalsosen (1.-7.) - Vinjar skule

Sand (1.-10.) - Sand skule

Vanvik (1.-7.) - Vanvik oppvekstsenter

Erfjord (1.-7.) - Erfjord skule

Jelsa (1.-7.) - Jelsa oppvekstsenter

Ropeidhalvøya (1.-7.) - Marvik skule

Gullingen leirskule - Gullingen

Vidaregåande skule - Sauda vgs. avd Sand

Alle skulane (1.-4.) tilbyr plass ved SFO. 


Melding om skulebyte ved flytting (PDF, 302 kB)

Søknad om skulebyte innad i kommunen (PDF, 301 kB)

Skulerute 2017/18 (PDF, 190 kB)

Skulerute 2019/19 (PDF, 111 kB)

Informasjon til heimane om fråvær (PDF, 403 kB)

Søknadsskjema om elevpermisjon (PDF, 70 kB)

 

Kommunalt foreldreutval

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Suldal Kommune
Suldal Kommune
Sentralbord
52 79 22 00

Sjå også