Introsenteret i Suldal

Introsenteret i Suldal tilbyr:

  • Norskopplæring for vaksne innvandrarar
  • Spesialundervisning for vaksne
  • Grunnskule for vaksne
  • Introduksjonsprogram for flyktningar

Introsenteret samarbeider tett med ulike kommunale tenesteområder som jobbar med flyktningar og innvandrarar. I tillegg har ein eit utstrekt samarbeid med frivillige, til dømes leksehjelparar og venefamiliar.

Spørsmål kan rettast til einingsleiar Ingeborg S. Oluka.

Sist endra 14.07.2016
Fann du det du leita etter?