Introsenteret i Suldal

Introsenteret i Suldal tilbyr:

  • Norskopplæring for vaksne innvandrarar
  • Spesialundervisning for vaksne
  • Grunnskule for vaksne
  • Introduksjonsprogram for flyktningar

Introsenteret samarbeider tett med ulike kommunale tenesteområder som jobbar med flyktningar og innvandrarar. I tillegg har ein eit utstrekt samarbeid med frivillige, til dømes leksehjelparar og venefamiliar.

Spørsmål kan rettast til einingsleiar Ingeborg S. Oluka.

Sist endra 14.07.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Ingeborg Sæbø Oluka
Einingsleiar