Betaling for barnehageplass

Betaling for barnehageplass er regulert i forskrift om foreldrebetaling. 

Du betalar for den type plass barnet har fått tilbod om. Betalinga gjeld for 11 månader, juli er betalingsfri månad.

Du kan rekne ut din pris ut i frå den samla inntekta til hushaldet her. 

For reduksjon i betaling grunna inntekt og søskenmoderasjon, sjå reduksjon i foreldrebetalinga. 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Elisabeth Bjørkhaug
Elisabeth Bjørkhaug
Rådgjevar
52792381