Barnehagane

Joagarden leik 2.jpg - Klikk for stort bilete

 

Suldal kommune har full barnehagedekning med total sju barnehagar, ei i kvar av grendene.

•Barnehagane gir eit heildagstilbod med opphaldstid på 2-5 dagar pr veke for barn i aldersgruppa 0-5 år.
•Barnehageåret er frå medio august til medio august påfølgjande år..
•Dersom barnehagen har ledig kapasitet, kan ein kjøpa opphald einskilde dagar. 

 

 

 

 

 

Sand barnehage avd. Joagarden

Sand barnehage avd. Randåsen

Jelsa oppvekstsenter avd. barnehage

Kjølvikstølen barnehage

Vinjar barnehage

Vanvik oppvekstsenter avd. barnehage

Nesflaten oppvekstsenter avd. barnehage

Stølane barnehage

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Suldal Kommune
Suldal Kommune
Sentralbord
52 79 22 00
Elisabeth Bjørkhaug
Rådgjevar oppvekst
52792381

Sjå også