Barnehagane

Målet til barnehagane i Suldal er at alle barn skal oppleve læring og meistring i eit inkluderande og trygt miljø kvar dag.

Suldal kommune har: 

  • - Sju barnehagar, ei i kvar grend
  • - Full barnehagedekning om ein søkjer innan barnehageopptaket
  • - Utanom barnehageopptaka kan ein få plass i barnehagar der det er ledig kapasitet
  • - 3 - 5 dagars tilbod
  • - Gradert foreldrebetaling

Oversikt over barnehagane i Suldal

Oppvekstportalen, søke om ny barnehageplass

Oppvekstportalen, endre barnehageplass

Prioritering ved barnehageplass

Spesialpedagogisk hjelp

Betaling for barnehageplass

 
 
 
 
Fann du det du leita etter?

Sjå også