Tilskot til nybygg og ombygging av driftsbygningar

Tilskot til nybygg og ombygging av driftsbygningar

Ved investering i nybygg eller ombygging kan du søkje kommunen om tilskot.

Søknad

Skriv søknad på vanleg brevark. Legg ved teikningar av planlagt tiltak saman med kostandsoverslag.

Satsar

  • Det blir gitt støtte med 5 % av godkjende kostnadar
  • Maks kr. 500.000,- per prosjekt. Samdrifts maks kr. 1.000.000,-.
  • Investeringar under kr. 500.000,- vert ikkje støtta

 

Utbetaling av tilskot

Når arbeidet er ferdig må du ta kontakt med kommunen for utbetaling. Du må dokumentere kostnadane.

Lovar og reglar

LMT vedtak 015/17

Forvaltningslova

Dagfinn Hatløy
Leder
E-post
Telefon 99 50 50 94
Mobil 99 50 50 94