Bibliotek

Suldal har fem bibliotekfilialar i tillegg til hovudbiblioteket.
 

I bokbasen kan du søkje etter bøker, lydbøker, filmar, musikk, aviser og tidsskrift. På biblioteket finn du og:

  • samling med lokallitteratur
  • samling med bilete frå Suldal
  • spel og leikesaker for barn
  • internett for publikum


Stoff me ikkje har, tingar me frå andre bibliotek. Media som me låner inn eller reserverer for deg, sender me skriftleg melding om. Dersom du treng kopiering, kan du gjera dette på biblioteket.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Johanna Adalsteinsdottir
Biblioteksjef
52792283