Spelemidler

Du kan søkje om spelemidlar til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg.

Kven kan få tilbod?

Eigaren av anlegget. Du finn retningsliner på anleggsregistreret si heimeside. Viss du treng rettleiing kan du ta kontakt med kulturkonsulent i kommunen.

Slik søkjer du

Via anleggsregisteret heimeside

Søknadsfristen er 15. september.

Kva skjer vidare?

  • Kommunens frist er 15 januar.
  • Fylkesmannens frist er 15. mars
  • Departementets fordeling til fylkeskommunen er normalt innan 1. mai
  • Fylkesmannens fordeling er normalt innan 15. juli

Klage

Retningsliner kjem fram av vedtaksbrevet frå Fylkemannen

Inger Camilla Løvholen
kultur- og fritidskonsulent
E-post
Telefon 52 79 22 92