Kulturstipend

Kulturstipend

Kven kan søkja på kulturstipendet?

Unge, lovande kunstutøvarar, idrettsutøvarar og aktive kulturarbeidarar på andre felt – som bur i eller er frå Suldal – kan søkja om stipend. Stipendet skal nyttast på ein måte som vil koma kulturarbeidet i kommunen til gode. Ein kan berre få tildelt dette stipendet ein gong. 

 

Kor stort er stipendet?

Kulturstipendet er på kr. 15.000,-. 

 

Når kan eg søkja?

Stipendet blir lyst ut kvar haust. Då kjem det informasjon på nettsida vår og på Facebook. 

 

Korleis kan eg søkja?

Skriftleg, grunngjeve forslag på kandidat til kulturpris og søknad om kulturstipend kan du senda til postmottak@suldal.kommune.no

Aud Marit Hauge
Administrativ leiar
E-post
Telefon 99 29 39 14
Mobil 99 29 39 14