Kulturstipend

Kulturstipendet er på kr. 15.000,-.

Det skal nyttast på ein måte som vil koma kulturarbeidet i kommunen til gode. Unge, lovande kunstutøvarar, idrettsutøvarar og aktive kulturarbeidarar på andre felt – som bur i eller er frå Suldal – kan søkja om stipend.

Skriftleg, grunngjeve forslag på kandidat til kulturpris og søknad om kulturstipend sendast til postmottak@suldal.kommune.no

Marit Bog
Rådgjevar
E-post
Telefon +47 45 61 50 33

Adresse

Eidsvegen 7

4230 Sand