Kulturstipend

Kulturstipendet er på kr. 15.000,-. Det skal nyttast på ein måte som vil koma kulturarbeidet i kommunen til gode. Unge, lovande kunstutøvarar, idrettsutøvarar og aktive kulturarbeidarar på andre felt – som bur i eller er frå Suldal – kan søkja om stipend.

Skriftleg, grunngjeve forslag på kandidat til kulturpris og søknad om kulturstipend må vere kulturkontoret i hende innan 1. november 2017. Søknadsdato for 2018 vert oppdatert.

Søknadsskjema vert lagt ut i juni 2018.

Inger Camilla Løvholen
kultur- og fritidskonsulent
E-post
Telefon 52 79 22 92

Adresse

Eidsvegen 7

4230 Sand