Kulturskulen - påmelding til nytt kulturskuleår

Kulturskulen - påmelding til nytt kulturskuleår

Me er veldig stolte over kulturskulen vår, og vil gjera alt me kan for at du skal få eit godt tilbod.

Om kulturskulen

Kulturskulen har faste tilbod i musikk, drama og biletkunst. For dei yngste har me Kulturskuletimen. Du kan gå på kulturskulen på kulturhuset, og dersom det er nok påmeldte får du undervisning på skulen der du bur. Vaksne kan også gå i kulturskulen.

Kven kan vera med?

Alle kan vera med i kulturskulen, men barn i skulealder får plass først. Kulturskulen følgjer skuleåret og har hovudopptaket om våren. Søknader utanom hovudopptaket blir behandla fortløpande. Er det ledig plass, blir det gitt tilbod.

For meir informasjon, besøk nettsida vår: suldalkulturskule.com.

Velkommen!

Veerle Haug Tieghem
E-post
Telefon 98 00 67 94
Mobil 98 00 67 94
Aud Marit Hauge
Administrativ leiar
E-post
Telefon 99 29 39 14
Mobil 99 29 39 14