Leige av hallar

Alle lag- og organisasjonar i Suldal, næringsliv, private og utabygds lag og organisasjonar kan i utgongspunktet leige Suldalshallen og/ eller sandhallen på laurdagar og søndagar. Det er og mogleg å leige hallane i haustferien, vinterferien og i påskeveka.

Heile hallen til kongressar og liknande:

  • Næringsliv, private og utabygds lag og organisasjonar
  • Innanbygds lag og organisasjonar

Heile hallen til salsmesser:

  • Næringsliv, private og utabygds lag og organisasjonar
  • Innanbygds lag og organisasjonar

Generell informasjon

Næringsliv og private utabygds lag og organisasjonar må venda seg skriftleg til kulturkontoret i kommunen; Inger Camilla Løvholen  for å få eit tilbod på leige.

Før eit lag/ organisasjon kan leige, må den ansvarlege for laget venda seg til kulturkontoret for å signera leigeavtale og kvittera ut nøkkel. Vedkommande er ansvarleg for at reglane for leige vert følgd, og at nøkkel vert levert inn snarast råd.

Suldalshallen leiges ikkje ut til handballag.

Det er ingen søknadsfrist for leige av hallane, men me anbefalar alle å vere ute i god tid før ynskja leigeperiode.

Leigetakar må setja seg inn i gjeldande reglar for leige av hallane og må følgje desse.

Pris

Leige av Suldalshallen og/ eller sandhallen

Heile hallen til kongressar, leirar og liknande
Type leigetakar Ein av hallane Begge hallane
Næringsliv, private og utanbygds lag og organisasjonar kr. 3.900,- per dag kr. 7.300,- per dag
Innanbygs lag og organisasjonar kr. 1.900,- per dag kr. 3.600,- per dag

 

Heile hallen til salsmesser og liknande
Type leigetakar Ein av hallane Begge hallane
Næringsliv, private og utanbygds lag og organisasjonar kr. 500,- per time eller kr. 8.000,- per dag kr. 14. 500,- per dag
Innanbygs lag og organisasjonar kr. 3.900,- per dag kr. 7.300,- per dag

 

Fakturering for leige vert sendt etterskotsvis

Inger Camilla Løvholen
kultur- og fritidskonsulent
E-post
Telefon 52 79 22 92