Testing, nærkontakt eller påvist smitte

Her finn du informasjon om

 • kva du skal gjere ved positiv test
 • kva som gjeld deg som er nærkontakt
 • kor bestillar du test

 

PCR-test og koronasertifikat

Kontakt Suldal legekontor dersom du har behov for PCR-test eller koronasertifikat. 

Hurtigtestar er tilgjengelege for innbyggarane i opningstida til legekontoret. 

Sjølvregistrering av positiv test teken heime

For å letta arbeida med oppfølgjing av posititive hurtigtestar og opprettahalde kommunal oversikt over pandemien, er det no mogleg å registrera positive prøvesvar i det digitale smittesporingssystemet ReMin.

Slik registrerar du smitte

 • logg inn i skjema med bank-ID
 • legg inn informasjon om eigen smittesituasjon
 • du kan òg registrera smittestatus på eigne barn under 16 år. 
 • registrer nærkontaktane dine

Gå til sjølvregistrering av positiv test

Isolasjon og karantene

Isolasjon

•    Dersom du blir smitta med korona er det ikkje lenger eit krav at du må isolere deg. 
•    Har du fått stadfesta koronasmitte bør du halde deg heime i 4 døgn frå symptoma starta og til du har vore feberfri i eitt døgn. Hald avstand til andre i heimen og bruk munnbind. 
•    Barn i grunnskulealder og yngre, treng ikkje halde seg heime i fire døgn om dei vert smitta med korona. Desse barna treng berre halde seg heime dersom dei er sjuke, og dei kan gå på skulen eller i barnehagen når dei har vore utan feber i 24 timer.   

Les meir på Folkehelseinstituttet si heimeside

Born i skule og barnehage

Råd ved born og luftvegsinfeksjon

Barn i grunnskulalder og yngre treng ikkje testast ved symptom. 

Dersom tilstanden betrar seg raskt kan bornet returnera til skule og barnehage utan test.

 • Skular barnehagar og SFO kan ha normal drift som følgjer overordna råd om smittevern til befolkninga.
 • Det er ikkje lenger påbod om at drifta skal være smittevernfagleg forsvarleg etter covid-19-forskrifta. 
Råd til vaksne med luftvegssymptom

•    Om du har luftvegssymptom som nyleg har oppstått bør du teste deg for koronasjukdom. 
•    Om du ikkje har symptom og bur saman med nokon som er smitta, treng du ikkje teste deg.
•    Dersom du får positiv sjølvtest heime, bør du registrere dette i kommunen sitt system for å spore smitte. Ein positiv sjølvtest blir ikkje registrert på helsenorge.no, og vil ikkje bli vist i koronasertifikatet.
•    Dersom du ikkje er fullstendig vaksinert, om du til dømes manglar oppfriskingsdose, bør du ta ny test på ein teststasjon og få stadfesta den positive sjølvtesten. 
•    Det er ikkje naudsynt med stadfestande test for dei som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått gjennom koronasjukdom dei siste 3 månadane.
 

Råd til risikogrupper og uvaksinerte
 • Dersom du har risiko for alvorleg sjukdom ved koronasmitte, må du sjølv vurdere risikoen for smitte og eigen risiko for alvorleg sjukdom mot behovet for kontakt med andre. Det gjeld også for dei som ikkje er vaksinerte. 
 • Om du har høg risiko for alvorleg sjukdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i periodar med mykje smitte.
Har du spørsmål?
Du finner god og oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider www.fhi.no
Dei har også ein eigen informasjonstelefon, 815 55 015. Ring denne telefonen om du har spørsmål om koronaviruset.
 

WHO har erklært koronavirusutbrotet som internasjonal folkehelsekrise. Suldal kommune forheld seg til råd og retningsliner gitt av helsemyndigheitene.

 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00