Smittestatus lokalt

22.september vart det påvist eit tilfelle av Covid-19 i Suldal. Dette er det 35. tilfellet totalt.

14. juli vart det påvist eit tilfelle av Covid-19 i Suldal. Dette var det 29. tilfellet i Suldal.

Tidlegare i sommar har det vore fleire tilfeller. Frå 18. juni til 25. juni vart det påvist 15 smitta i eit smitteutbrot, og 3 tilreisande turistar testa positivt 30. juni.

Aldersfordeling smitta i smitteutbrot

Aldersfordeling smiteutbrot
Dato Antall Aldersgruppe
Fredag 18. juni og laurdag 19. juni 5 under 20 år
1 20 - 40 år
3 40 - 60 år
Søndag 20. juni 1 under 20 år
Måndag 21. juni 1 under 20 år
2 20-40 år
Onsdag 23. juni 1 40-60 år
Fredag 25. juni 1 40-60 år
Onsdag 30. juni 2 40-60 år
1 under 20 år
Sum 18

 

Antal testa og smitta.

Tabellen viser antal testa og antal påviste covid-19 tilfelle i Suldal og blir oppdatert kvar veke. Sjå tabell over for siste påviste smittetilfelle og aldersfordeling.

Smittestatus Suldal
Tidsperiode Antal positive Antal testa Antal testa totalt
Veke 28 0 43 3114
Veke 27 0 54 3071
Veke 26 3 67 3017
Veke 25 5 747 2950
Veke 24 10 34 2203
Veke 23 0 32 2169
Veke 22 0 26 2137
Veke 21 0 37 2111
Veke 20 1 45 2074
veke 19 0 23 2029
veke 18 0 32 2006
veke 17 0 33 1974
veke 16 0 18 1941
veke 15 1 48 1923
veke 14 0 36 1875
veke 13 1 50 1839
veke 12 0 54 1789
veke 11 0 41 1735
veke 10 0 77 1694
veke 9 0 33 1617
veke 8 0 32 1584
veke 7 0 36 1552
Veke 6 0 37 1518
veke 5 0 45 1481
Veke 4 0 50 1436
Veke 3 0 38 1386
veke 2 2 52 1348
veke 1 2 82 1296
juli - desember 2020 3 1096 1214
mars - juni 2020 1 118 118
Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Den lokale koronatelefonen er open:

Måndag – fredag
09:00 - 11:00
13:00 - 14:00

laurdag 02. oktober: 10:00 - 12:00
søndag 03. oktober: 10:00 - 12:00