Vaksinering mot korona

Vaksinering mot korona

Regjeringa opnar no opp for at alle personar mellom 18 og 64 år utan underliggande sjukdommar, skal få tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksine. Effekten av ein oppfriskingsdose vil vere avgrensa sidan vaksinasjonsdekninga er høg, og mange nyleg har gjennomgått infeksjon.

Tilbod om oppfriskingsdose til alle over 18 år

Regjeringa opnar no opp for at alle personar mellom 18 og 64 år utan underliggande sjukdommar, skal få tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksine. Effekten av ein oppfriskingsdose vil imidlertid vere begrensa sidan vaksinasjonsdekninga er høg, og mange nyleg har gjennomgått infeksjon.
 
Låg risiko for alvorleg sjukdom

FHI vurderer at gruppa 18-64 år utan underliggande sjukdommar, per no ikkje er inkludert som ei av målgruppene som vert anbefalt å ta ein ny oppfriskingsdose. Risikoen for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19 er for denne gruppa låg. Nytten av ein oppfriskingsdose vil vere begrensa sidan dei fleste til no har tatt dei anbefalte dosane, og mange nyleg har vore smitta med covid-19. 

Mogleg å ta oppfriskingsdose
Det vert likevel opna opp for at dei som ønsker det, kan ta ein ny vaksinedose. Kvar enkelt kan ha gode grunnar til å la seg vaksinera, til dømes dersom ein skal ut å reisa, ønske om å beskytta dei rundt seg, ønske om å redusera faren for alvorlege symptom etter smitte, eller uro for sjukdom.
 
Bestilla time for koronavaksinasjon
Ta kontakt med Suldal legekontor per sms, e-kontakt eller telefon. 

Dersom du har spørsmål kan du kontakta legekontoret på telefon 52 79 23 00

Vaksinering finn stad på Suldal legekontor. 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand