Vaksinering mot korona

Du vil bli kontakta når det er din tur til å få tilbod om vaksine. 

I Suldal er me i gong med vaksinering av gruppe 8 som er generell befolkning i alderen 55 til 64 år. Me startar vaksinering av gruppe 9 i veke 25 (generell befolkning i alderen 45 til 54 år).

Akkurat når det blir din tur veit me ikkje, då det er varierande kor mange vaksinedosar kommunen får kvar veke.

Vaksinering i Suldal kommune foregår på torsdagar og fredagar. Torsdagar i Suldalshallen, fredagar på Suldal legekontor. Du får ein sms når du blir kalla inn til vaksinering - her står det tydeleg når og kvar du skal møte.

Prioritering

Me følgjer den nasjonale prioriteringsrekkefølga:

 • Bebuarar i sjukeheim (Ferdig)
 • Alder 85 år eller eldre (Ferdig)
 • Alder 75 til 84 år (Ferdig)
 • Alder 65 til 74 år og einskilde personer 18-64 år med særleg høg risiko ( ferdig)
 • Alder 55–64 år med underliggande sjukdom/ tilstand  (ferdig)
 • Alder 45–54 år med underliggande sjukdom/ tilstand  (ferdig)
 • Alder 18 - 44 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 • Alder 55 - 64
 • Alder 45 - 54
 • Alder 18 - 24 og 40 - 44
 • Alder 25 - 39

Helsepersonell har blitt vaksinert parallelt med risikogruppene.
03. mai vart det sendt ut sms til alle innbyggarar i alderen 18 - 65 år, med spørsmål om ein ønskjer å ta vaksina. Dette for å vere klar til å kalla deg inn til vaksinering når det blir din tur.

Har du fått innkalling til vaksinering, men er blitt sjuk? Andre spørsmål om vaksina?

Ikkje ring legekontoret -  Ring koronatelefonen, 906 99 226 i legekontoret si opningstid.

Når kan eg få vaksine?

Me skal tilby koronavaksinasjon til alle innbyggarane i Suldal. Vårt mål er at personar som blir tilrådd vaksinasjon, vel å ta vaksina.

Alle som får tilbod om vaksine, får informasjon om når det er sin tur. Me veit ikkje kor mange vaksiner me får framover, så me kan ikkje seie akkurat når det blir din tur. Det er fint om du ser at det er oppdatert kontaktinformasjon som ligg inne på norge.no, så vil du bli kontakta når det er din tur.

Kan eg byte time?

Suldal kommune oppmodar alle om å nytte timen dei får tildelt. Du er tildelt time på bakgrunn av din plass i prioriteringsgruppene. Avlysing av tildelt time vil gi ekstraarbeid for vaksinasjonsteamet, som har fullt opp med med den krevjande logistikken med vaksinering.

Har me rett kontaktinformasjon?

For å lettare komma i kontakt med deg, ber me om at du oppdaterer kontaktinformasjon som ligg inne på norge.no. Legg inn mobiltelefonnummer og ei e-postadresse i dette kontaktregisteret: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. Få hjelp til dette, om du har behov for det. Har du ikkje eigen mobil eller e-postadresse, kan du nytta kontaktinformasjonen til ein pårørande.

Koronavaksina - praktisk informasjon

Vaksinen er gratis og all vaksinasjon i Norge er frivillig. I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle. Norge vil få tilgang på fleire ulike vaksiner og dei første vaksinene me får, består av 2 dosar. Du vil få to avtalar for vaksinering, med nokre vekers intervall, avhengig av vaksina. 

Førebuingar til vaksinasjon

 • Vaksina blir sett i overarmen. Tilpass påkledning etter dette.
 • Du må setja av litt ekstra tid, for du må venta i 30 minutt etter at vaksina er sett. Det vil vere helsefagleg personell tilgjengeleg i venteareala dersom du treng bistand.
 • Vaksinering skal utsettast ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.

Er du sjuk på vaksinasjonsdagen, ring umiddelbart til koronatelefonen: 906 99 226.

FHI sin rettleiar "koronavaksina på 1-2-3" kan du lese her.

Koronavaksinering
Koronavaksinering
Dato Hetteglas mottatt - Pfizer Hetteglas mottatt - Astazeneca 1.dose sett 2.dose sett (ferdig vaksinert) Kven får vaksine?
Veke 25 29 45 - 54 år
Veke 24 22 102 52 55 - 64 år
Veke 23 27 84 105 Alder 18–44 år med underliggande sjukdom, 55-64 år
Veke 22 35 134 111 45 - 54 med underliggjande sjukdom, Alder 45–54 år med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 21 40 46 234 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 20 17 23 96 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 19 16 32 70 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 18 16 57 55 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 17 27 104 85 65-74 år, 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 16 21 112 22 65-74 år
Veke 15 21 147 65-74 år
Veke 14 17 113 6 65-74 år og høgrisikogrupper
Veke 13 12 85 Over 75 år, 65-74 og høgrisikogrupper
Veke 12 8 47 9 Over 75 år
Veke 11 10 64 6 Over 75 år
Veke 10 9 10 17 41 Over 75 år, helsepersonell
Veke 9 9 10 111 48 Over 75 år, helsepersonell
Veke 8 9 60 Over 75 år, helsepersonell
Veke 6 10 52 7 Over 75 år, helsepersonell
Veke 5 13 80 21 Over 85 år, helsepersonell
veke 4 7 42 11 Over 85 år, helsepersonell
Veke 3 1 6 Sjukeheim, helsepersonell
Veke 2 4 21 Sjukeheim, helsepersonell
Veke 1 2 12 Sjukeheim, helsepersonell
Sum 1527 1068

 

 

 

 

 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

 

Korona- telefonen har utvida opningstid 18-20. juni

Fredag til kl 20.00
Laurdag kl 10.00-20.00
Søndag kl 10.00-20.00

Elles open i legekontoret si opningstid

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand