Informasjon om koronasituasjonen

Korona-pandemien er ikkje over, og det er venta meir smitte mot hausten. Suldal kommune vil følgje dei råd og føringar som kjem frå sentrale helsemyndigheiter.