Informasjon om koronasituasjonen

Suldal kommune følgjer nasjonale tilrådingar og reglar. Det er no ingen eigne lokale forskrifter eller tilrådingar i Suldal.