Jordmor

Jordmor

KORT FORTALT

 • Svangeskapsomsorga i Suldal kommune er eit tilbod for alle gravide
 • Me samarbeider blant anna med lege, fysioterapeut og helsesjukepleiar
 • I samarbeid med Sauda og Helse Fonna har Suldal kommune følgjeteneste for fødande til fødeavdelinga ved Haugesund sjukehus
 • Du finn oss på Helsetunet på Sand, til venstre når du kjem inn hovudinngangen
Svangeskapskontrollar
 • Jordmor og lege samarbeidar om svangerskapskontrollane. 
 • Første kontroll er ca i 8-12 svangerskapsveke, eller før ved behov/ønske.
 • Svangerskapskontrollane er gratis.
 • Me samarbeidar med gynekologisk poliklinikk ved Haugesund sjukehus i risikosvangerskap.
 • På første kontroll vil du få tilbod om ultralydundersøkelse og me henviser deg for time til sjukehuset. Du får vanlegvis time mellom 17-19 svangerskapsveke.
Jordmorvakt
 • Når du ringer legevaktsentralen 116117 får du tak i jordmor eller lege som har vakt.
 • Når du skal føde kan du få tilbod om ambulanse eller jordmorfølgje til sjukehuset. Nokre reiser med privat transport. Dette vurderes individuelt.
 • Du blir utskrevet frå barselavdelinga etter ca. 3 dagar.
 • Barselkvinner og familie kan få tilbod om overnatting på eit familierom på sjukehuset. Ved normal fødsel kan du flytta til familierom etter 4 timar.
Heimebesøk
 • Når du er kjem heim frå sjukehuset tar helsestasjonen kontakt med deg og avtalar tid for heimebesøk.
 • Du kan ta kontakt med oss når du kjem heim dersom du ønsker tidleg heimebesøk. 
Etterkontroll
 • 6-8 veker etter fødselen har du tilbod om etterkontroll hjå jordmor eller lege
 • Du må ha med urinprøve på etterkontrollen
Marit Mansåker Landa
E-post
Inger Lise Ekkjestøl
E-post
Helsestasjonen
Jordmor, Helsesjukepleiar
Telefon 52 79 23 10

Opningstid

Mån. 08.00 - 15.30

Tys.  08.00 - 15.30

Tor. 08.00 - 15.30

Ope kvar tredje fre. 08.00 - 15.30

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand

Kart