Kven kan få tilbodet?

Kven kan få tilbodet?

Eldre, personar med funksjonshemming og andre som treng auka tryggleik og bistand til å klara seg sjølv i eigen kvardag. 

Teknologien me nyttar er enkel i bruk, og ein treng ikkje å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installera nødvendig utstyr og vedlikehald. 

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60