Kva kan kommunen bidra med?

Kva kan kommunen bidra med?

Kommunen kan tilby teknologiske hjelpemidlar for deg som ønskjer å bu heime, men som treng nokon verkty for å ha det trygt og godt, og klara deg mest mogleg sjølv i kvardagen. 

Digitalt visningsrom

På denne sida finn du eit digitalt visningsrom som viser deg nokon av hjelpemidla kommunen kan tilby deg, men også hjelpemiddel du enkelt kan skaffa sjølv på nett eller i butikk. 

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60