Daglege gjeremål og påminningar

Daglege gjeremål og påminningar

Det er viktig å oppretthalda daglege rutinar og aktivitetar. Ein kvardag full av aktivitetar og gjeremål kan opplevast som meiningsfull og bidra til å gi dagen innhald og glede. Det kan vera alt frå å stella seg, kle seg, eta, ordna hus og hage, delta på sosiale aktivitetar til å lesa i eit vekeblad eller ei bok. 

 

Etter kvart kan ein få utfordringar med å utføra dei daglege gjeremåla og aktivitetane. Då kan du finna løysingar som kan vera til hjelp. 

Klikk på dei ulike løysingane nedafor for å få meir informasjon

 

Elektronisk medisineringsstøtte
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteMedisindispensar Trøndelagsløftet
 • Elektronisk medisineringsstøtte hjelper deg til å ta medisinen til riktig tid.
 • Dispensaren seier i frå med lyd og/eller stemme når det er på tide å ta medisin, og dosen blir gjort tilgjengeleg
 • Dispensaren kan automatisk varsla til heimetenesta dersom medisinen ikkje blir tatt til riktig tid. I slikt tilfelle vil heimetenesta kontakta deg
 •  

 

 

 • Kven kan få tilbod?

  Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

  Søknad og handsaming

  Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

  Søknadsskjema finn du her

  Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

  Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

  Pris

  Tenesta vert tildelt som ei helse- og omsorgsteneste og er gratis, men du må sjølv betale for medisinane som skal vere i dispenseren. Ved uvøren bruk av dispenseren, kan det kome erstatningskrav. 

  Klage

  Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Mobil tryggleiksalarm
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteMobil tryggleiksalarm Trøndelagsløftet
 • Du kan kjøpa tryggleiksalarm til eige bruk utan tilknytning til helsetenesta. Alarmen vil då gå til dine pårørande
 • Ved hjelp av DORO-telefon og tilhøyrande alarmknapp har du ein mobil tryggleiksalarm. Med knappen festa til handleddet kan du varsla dine pårørande berre ved å trykka på knappen
 • Telefonen vil først senda ein sms med informasjonom kven avsendar, etter det vil telefonen søka opp posisjonen og senda ein ny sms med lenke til kartposisjon
 • Til slutt vil telefonen automatisk forsøka å ringa opp dei personane som er oppført som mottakarar (pårørande) inntill dei svarer. Då set telefonen automatisk opp ein høgttalande tovegs-samtale
 •  

  Kven kan få tilbod?

  Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

  Søknad og handsaming

  Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

  Søknadsskjema finn du her

  Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

  Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

  Pris

  Her finn du gebyr

  Klage

  Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Hjelpemidlar til matlaging og måltider
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteMatlaging Trøndelagsløftet

Det er fleire ulike hjelpemidlar som kan bidra til auka sjølvstende og meistring ved matlaging og måltider. 

 • Til matlaging finst blant anna kasserollar som har ergonomiske handtak som er vinkla for å gjera matlaginga enklare og tryggare
 • Til måltider finst også ergonomisk utforma kjøkkenreidskapar for å redusera belastninga på hand, handledd og arm
 • Sklisikker tallerken eller tallerkenkant for dei som berre klarer å eta med ei hand

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Elektroniske kalendarar og tidshjelpemiddel
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteKalender Trøndelagsløftet Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteTimestokken Trøndelagsløftet Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteElektronisk whiteboard Trøndelagsløftet

Kalendarar og planleggingssystem

Merker du at avtalar og datoar startar å glippa? Då finst det ulike kalendarar som kan vera til stor hjelp. Desse kalendarane kan visa deg riktig dag og dato automatisk, nokon kan også visa aktivitetar og avtalar. 

 • Ei magnetisk whiteboardtavle kan visa tida og planlagte aktivitetar i løpet av døgnet. Aktivitetar kan skrivast med tekst på tavla eller med bilder/symboler. Påminning med lyd er mogleg
 • "Timestokken" kan vise tida konkret ved hjelp av lysprikkar. Denne kan gi støtte når det er vanskeleg å forstå tidsomgrepet, og når det er vanskeleg å anslå kor lang tid ein aktivitet tar eller har problem med å avslutta eller byta aktivitet
 • For deg som nyttar smarttelefon finst det mange ulike appar ein kan lasta ned, elles kan du også bruka kalenderfunksjon på telefon med påminning

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Kroppstørkar
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteKroppstørkar Trøndelagsløftet
 • Ein kroppstørkar gjer at du sjølv kan stå mens ein varm luftstraum tørkar kroppen
 • Du slår av og på tørkaren med ein stor brytar som kan ligga på golvet eller monterast på veggen

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

 

Støttestang (Gripo)
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteStøttestang Trøndelagsløftet
 • Gripo er eit reidskap til hjelp og støtte når du skal reisa deg, eller flytta på deg
 • Den kan brukast på mange måtar. Den kan også kompletterast med nyttig tilbehør
 • Den er enkel å montera og fest, ved at den blir satt i press mellom golvet og taket

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Dusjstol
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteDusjstol Trøndelagsløftet

Ein dusjstol kan vera eit godt alternativ til deg som kjenner deg ustødig eller utrygg i dusjen. 

 • Dusjstol med stødige bein og antisklimønster på sete gir stabilitet og kan gjere at du kjenner deg meir trygg

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Strømpepåtrekkar
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteStrømpepåtrekkar Trøndelagsløftet

Ein strømpepåtrekkar er til deg som har utfordringar med å bøya deg ned mot golvet for å få på strømpene sjølv. 

 • Strømpepåtrekkaren gjer det enklare å få på seg strømper utan at du treng å bøya deg langt ned
 • Det finst modellar som eignar seg spesielt godt for kompresjonsstrømper

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Spyle- og tørketoalett
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteSpyle- og tørketoalett Trøndelagsløftet
 • Eit spyle- og tørketoalett er eit hygienisk tiltak, som sparer miljøet for papir og kan letta toalettbesøk ved funksjonssvikt
 • Du slepp å tørka deg med toalettpapir etter du har vært på toalettet
 • I staden for har toalettet ein spylefunksjon som spyler foran og bak. I tillegg har toalettet ein innebygga fønar for å tørka
 • Eit spyle- og tørketoalett kan du få kjøpt i røyrleggarforretningar

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Enkle sensorar og fjernkontrollar
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteEnkle sensorar og fjernkontrollar Trøndelagsløftet

Eit enkelt og billig tiltak for å unngå fall på natt er å ta i bruk belysning som tenner og slukker automatisk ved røyrsle

 • Ein sensor som registrerer røyrsle kan plasserast under seng eller på sengefot, slik at lys slår seg på i det beina beveg seg ned på golvet. Lyset blir slukka automatisk etter innstilt tid
 • Fjernkontroll som styrer belysning gjer at du slepp å bøya og strekka deg for  nå lysbrytaren når du skal slå av/på lyset. Du kan også kjøpe ein stikkontakt som blir ei forlenging av eksisterande stikkontakt. Denne gjer at du kan styra lysa via ein enkel fjernkontroll
 • Enkle sensorar og fjernkontrollar kan du kjøpa sjølv på nettet, eller hos Clas Ohlson, Biltema med fleire
Brikker til å finna nøklar og andre gjenstandar
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteBrikker Trøndelagsløftet

Det er fort gjort å gløyma kor ein har lagt frå seg nøklar og briller. Det finst løysingar som kan hjelpa deg med dette: 

 • Brikker kan du festa til gjenstandar og bruka til å finna baggar, lommebøker og liknande
 • Nokon finst også med alarmfunksjon
 • Du kan kjøpa slike brikker sjølv, blant anna på Clas Ohlson, Biltema med fleire

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Enkle fjernkontrollar for TV
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteFjernkontroll Trøndelagsløftet

Enkle fjernkontrollar med få knappar avgrensar seg til blant anna: 

 • På/av
 • Kanalval opp/ned
 • Volum opp/ned

 

 • Utforma for personar som vil ha, eller treng ein enkel fjernkontroll
 • Blir programmert ved bruk av den fjernkontrollen du normalt sett brukar til tv`en din
 • Ein slik fjernkontroll kan du kjøpa sjølv på internet, eller hos til dømes Elkjøp, Power med fleire
Robotstøvsugar
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteRobotstøvsugar Trøndelagsløftet
 • Ein robotstøvsugar manøvrerer seg sjølv rundt på golvflata
 • Nokon modellar har moppefunksjon i tillegg
 • Den må vera kobla til straum, og du må tømma den innimellom
 • Dersom du har låge møblar, høge dørtersklar, ledningar eller tjukke tepper kan roboten slita med å koma seg rundt. Du må du rydda og ordna før du slepp til støvsugaren i heimen
 • Ein robotstøvsugar kan du kjøpa sjølv på internet eller hod til dømes Elkjøp, Power med fleire
Robotgrasklippar
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteRobotgrasklippar Trøndelagsløftet

Ein robotgrasklippar vil føra til at du slepp å bruka tida på å klippe plenen din sjølv

 • Normalt er det lite vedlikehald med ein robotgrasklippar
 • Det finst robotklipparar som passar til alle typar plenar
 • Du kan kjøpa robotgrasklippar sjølv på byggevareforretningar, Bondekompaniet med fleire
Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60