Ergoterapi

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ergoterapi

Kva tilbyr me?

Ergoterapeutane jobbar for at folk kan bu heime lengst mogleg og i størst mogleg grad utføre kvardagsaktivitetar sjølv. Me gjer kartlegging i heimen og formidlar naudsynte hjelpemiddel og rettleier i forhold til eventuell ombygging av bustad. Me formidlar hjelpemiddel innan bevegelse, for syn- og hørselstap og kognitive hjelpemiddel.

Kven kan få tilbod om tenesta?

Innbyggjarar med behov for desse tenestane

Korleis få tilbod?

Både pårørande, innbyggjaren sjølv og helsepersonell kan ta kontakt med bestillarkontoret eller fysio/ergotenesta. Det er ikkje noko søknadsskjema. Det er ikkje behov for henvisning.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kva skjer vidare?

Ergoterapeuten tek kontakt for avtale.

Lovar og reglar

Lov om helsepersonell

Lov om pasientrettigheter

Lov om kommunal helse- og omsorgstenester m.m

Fysioterapi
Fysioterapeut, ergoterapeut
Telefon 52 79 23 36
Eivor Fugelsøy
E-post
Sissel Hoftun
Ergoterapeut
Telefon 52 79 23 74

Opningstid

Mån-fre: 08.00 -15.00

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand