Barne - og familierettleiar

Barne- og familierettleiar er ein ekstra ressurs på helsestasjonen som kommunen tilbyr til familiar med barn frå 0-20 år som treng ekstra oppfølging. Nokre barn treng særleg støtte frå vaksne og nokre vaksne ynsker hjelp til å sjå korleis dei kan støtte barna best mogleg. Barne- og familierettleiar kan du møte på helsestasjonen eller at me kjem heim. Alle er velkomne til å ta kontakt.

Det er ikkje ventetid og tilbodet er gratis.

Helsestasjonen
Telefon 52 79 23 10

Opningstid

Mån - fred.: kl 09.00.-11.00 og 13.00-15.00.

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand