Vinjar bu- og omsorgssenter

Vinjarheim - Klikk for stort bilete

Me kan tilby 15 omsorgsbustader i eit senter, 8 frittliggjande omsorgsbustader, samt 8 nye omsorgsbustader i forlenging av det eksisterande senteret.

I tillegg har me eit par avlastingsrom for brukarar med kortvarig behov for tilbod frå senteret.
Senteret er heildøgnsbemanna og me har alt av tilbod innan heimesjukepleie.

Tilbod:

 • Helsehjelp, praktisk bistand
 • Dagsenter - frivillig aktivivitet - gjer kva du vil - eller slå av ein drøs!
 • Dagopphald
 • Lege som kjem fast 1 gong pr. mnd.
 • Fysioterapeut ved behov
 • Prest/diakon kvar 14 dag
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Matombringing
 • Kafe (enkelte dager)
 • Vaktmester
 • Tryggleiksalarm


Me har dessutan:
Kjøkken med tradisjonsmat. S
måstover kor bebuarane et i små grupper.
Stor vekt på innreiing for å skape eit "heimekoseleg miljø" med brukarane i fokus.
Me legg mykje vekt på at bebuarane får bestemme over eigen kvardag.
Våre slagord er "trivsel - trygghet - tillit - tilhørighet".


Uteanlegg:

 • Turstiar - benker til avlasting, mange uteplasser
 • Sentralt -kort avstand til bibliotek, skule, barnehage, kyrkje, bedehus, samfunnshus

  Aktivitetar:
 • Turar i nærmiljø med bil
 • Konsertar, fellessamlingar, høgtidsfeiringar
 • Lokal underhaldning, av skule, barnehage, kulturskule, songkor, m.v.
 • Frivillig arbeid (diakonutval, pensjonistlag, sanitet, m.v.)
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Vinjar bu- og omsorgssenter
Vinjar bu- og omsorgssenter
$(TITTEL)
52 79 09 30
Jorunn Karin Steine Lunde
Einingsleiar Vinjar bu- og omsorgssenter
52792931