Suldal sjukeheim

Sjukeheimen - Klikk for stort bilete

 

Nora Thorbjørnsen er einingsleiar ved Suldal sjukeheim.

Sjukeheimen skal gje tilbod om:

Korttidsplass:   

  • medisinsk korttidspleie
  • behandling og pleie ved akutt sjukdom
  • utgreiing og observasjon
  • etterbehandling og rehabilitering etter sjukehusopphald
  • pleie og omsorg ved livets slutt (terminalpleie)
  • dag-/nattopphald
  • avlastningsopphald


Langtidsplass:

  • kronisk sjuke med stort behov for medisinsk behandling og pleie
  • aldersdemente
  • pleie til eldre med psykisk sjukdom

Suldal sjukeheim har øyeblikkeleg hjelp-senger der lege kan legge inn pasient istadenfor sjukehus. Dette skal vera brukarar med kjente diagnosar.

Det er tilsett eigen lege på sjukeheimen.


Sjukeheimen har 2 avdelingar med høvesvis 21 og 18 plassar.

Sjukeheimen har eige kjøkke og vaskeri.

Til saman har sjukeheimen om lag 54 årsverk fordelt på om lag 98 tilsette.

For søknad om plass på sjukeheimen, sjå Bestillarkontoret i kommunen.

Sist endra 18.07.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Nora Thorbjørnsen
Einingsleiar sjukeheimen
52 79 23 89
Renate Sildelid Holmen
Avdelingssjukepleiar
52 79 23 77
Solveig Katharina Speth
Avdelingsleiar demensavdelinga
52 79 23 70

Sjå også