Suldal bu- og aktivitetstilbod - dagtilbod

Suldal bu og aktivitetstilbod - Klikk for stort bilete

 

 

Suldal bu- og aktivitetstilbod er eit dagtilbod for vaksne menneske med ei funksjonshemming.

Vår visjon er å bidra til auka livskvalitet for kvar einskild brukar gjennom eit meiningsfylt aktivitetstilbod i fellesskap med andre.
Dette tilbodet er individuelt tilrettelagt og tilpassa kvar einskild i høve til deira målsetningar.

Aktivitetane kan vera fysisk trening, kommunikasjonstrening, ADL- trening, sansestimulering, naturopplevingar, dramatisering, song og musikk m.m.

Dei tilsette er utdanna innan vernepleie, ergoterapi, hjelpepleie/ helsefagarbeid og barne- og ungdomsarbeid.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Olaug Skår
Einingsleiar Suldal bu- og aktivitetstiltak