NAV Suldal

NAV logo.png - Klikk for stort bilete NAV Suldal leverer tenester på vegne av Arbeids- og velferdsetaten og Suldal kommune.
Opningstider: 12.00 - 14.30.
Kontakt NAV via sjølvbeteningsløysingar, eller på telefon: 55 55 33 33.

For meir informasjon, sjå www.nav.no 

I tillegg til dei statlege tenestene leverer NAV Suldal kommunale tenester;


I tillegg til dette leverer også NAV Suldal kommunale tenester i samband med;

- Busetjing av nyankomne flyktningar, medrekna introduksjonsprogrammet.
- Oppfølging og rettleiing knytta til rusproblematikk.

Fann du det du leita etter?