Legekontoret

Bilde Helsetunet - Klikk for stort bilete

 

Adresse:

Helsetunet
Eidsvegen 3
4230 Sand

 

 

Opningstider Suldal legekontor

Opningstider legekontoret
MåndagKl. 08.00-11.30Kl. 12.30-15.30
TysdagKl. 08.00*-11.30Kl. 12.30-15.30
OnsdagKl. 08.00-11.30Kl. 12.30-15.30
TorsdagKl. 09.00-11.30Kl. 12.30-15.30
FredagKl. 08.00-11.30Kl. 12.30-15.30
* kvar 1.tysdag/mnd kl.09.00

Bestille time på SMS
Legekontoret vil betra sin tilgjengelegheit og ber difor pasientar bruka SMS til:
- bestilling av reseptar
- ved spørsmål om svar fra undersøkelsar
- ønske om legetime osb.

Start tekstmeldinga med SULDAL + fødselsdato, namn og kva det gjeld og send til 2097.

Kven har rett til fastlege?
Formålet med fastlegeordninga er å betre kvaliteten i allmenntenesta ved at alle som ønskjer det skal kunne få ein fast allmennlege å forhalde seg til. Dei fleste som er busett i Norge har krav på fastlege. 

Korleis fungerer fastlegebyte?
Du kan byte fastlege to gonger per kalenderår. I tillegg kan du byte fastlege dersom du melder flytting til folkeregisteret eller viss fastlege sluttar eller reduserer lista si. For å byte fastlege må du kontakte Helfo.

Ved akutt sjukdom eller skade
Ved akutt sjukdom eller skade som gjer at du treng hjelp straks, vil du få time straks hjå den legen som har vakt, uavhening om du har fastlege ein annan stad.

Reseptar
Reseptar bør fornyast ved kontrollar hjå lege. Faste medisiner kan og fornyast ved å ringe legekontoret. Reseptar vil bli gjort klar neste dag som e-resept. Medisiner kan då hentast på apoteket. Det kan også bestillast reseptar på SMS til 2097.

OBS! Me tilrår at pasientar tar kontakt i god tid etter den siste reseptekspederinga på apoteket. Ved bestilling av reseptar må det påreknast opp til 3 virkedagar til reseptane er sendt til apoteket sitt system.

Kreftsjukepleiar
Ein kreftsjukepleiar er ein spesialsjukepleiar med vidareutdanning innan kreftbehandling og sjukepleie til kreftpasientar. Kreftsjukepleiar har også kompetanse innan lindrande behandling/smertelindring. Kreftsjukepleiaren møter både deg som har nyoppdaga kreft og deg som har levd med sjukdommen lenge. Om du, eller ein av dine næraste har fått kreft, er du i ein vanskeleg livssituasjon. Då kan kreftsjukepleiar vera til hjelp og støtte. Kreftsjukepleiaren har kontor på Suldal legekontoret, men er ei felles oppretta teneste for både helseavdelinga, sjukeheimen og heimetenesta. Kreftsjukepleiar skal dekkje heile kommunen og samarbeidar altså tett med legane, fysioterapiavdelinga, omsorgstenesta og sjukehusa.

Logoped 
Er ei lovpålagd teneste i kommunen. 

Prisar
Takstar følgjer til ei kvar tid gjeldande avtale mellom Legeforeninga og Helfo.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Suldal Kommune
Suldal Kommune
Legekontoret
52 79 23 00
Adriaan van Ruiven
Einingsleiar - Helse
52 79 23 18