Legekontor

Ikkje møt opp på legekontoret utan avtale

Suldal legekontor ønskjer av smittevernomsyn å avgrense fysisk oppmøte på legekontoret. Difor ber me no alle pasientgrupper om å ikkje møte på legekontoret utan avtale.
Øyeblikkeleg hjelp blir utført etter avtale. 
Me ber dykk ta kontakt per SMS og telefon. 

Korleis bestille time?

Du kan ringja til legekontoret, bestille her eller bestilla via SMS.

For å unngå ventetid på telefon oppfordrar me  pasientar om å nytta SMS til:

  • Bestilling av reseptar
  • Ved spørsmål om svar frå undersøkelsar
  • Ønske om legetime

Start tekstmelding med SULDAL + fødselsdato, namn og kva det gjeld. Send til 2097.

Når sms er sendt får du ei stadfesting på SMS. SMS-meldingane til legekontoret vert lest før alminnelig opningstid og i løpet av dagen. Endelig svar vert sendt så fort me får ekspedert svaret. 

Når du treng hjelp - kven skal du ringje?

  • Legekontoret - I opningstida. Tlf. 52 79 23 00
  • Legevakt - når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente. Tlf 116117
  • 113 når det er akutt og står om liv.

Opningstid 

Legekontoret har grunna test- og vaksinasjonssituasjon redusert opningstid i ekspedisjonen ut april.

Dersom telefon og ekspedisjon på legekontoret er stengt, ring legevakt tlf 116117.

Dag

Ekspedisjon

Telefon

Telefon

Måndag

kl 08.00 - 11.30

kl 13.00 - 15.30

kl 08.15 - 11.30

kl. 13.00 - 14.30

Tysdag

kl 09.00 - 11.30

kl 13.00 - 15.30

kl 09.00 - 11.30

kl. 13.00 - 14.30

Onsdag

kl 08.00 - 11.30

kl 13.00 - 15.30

kl 08.15 - 11.30

kl. 13.00 - 14.30

Torsdag

kl 09.00 - 11.30

kl 13.00 - 15.30

kl 09.00 - 11.30

kl. 13.00 - 14.30

Fredag

kl 08.00 - 11.30

kl 13.00 - 15.30

kl 08.15 - 11.30

kl. 13.00 - 14.30

 

Koronatelefon

  • Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015
  • For lokale spørsmål om korona: 906 99 226
  • E-postadresse for lokale spørsmål: korona@suldal.kommune.no

Kven har rett til fastlege?

Dei fleste som er busett i Norge har krav på fastlege. Formålet med fastlegeordninga er å betre kvaliteten i allmenntenesta ved at alle som ønskjer det skal kunne få ein allmennlege å forhalde seg til. Du kan byte fastlege her.

 

Reseptar

Reseptar bør fornyast hjå lege. Faste medisinar kan fornyast ved bruk av SMS(sjå punkt over), bestille her eller ved å ringja til legekontoret. Reseptar vert klargjort i løpet av 2-3 virkedagar og medisinar kan hentast på apoteket. Me tilrår at pasientar tar kontakt i god tid etter den siste reseptekspederinga på apoteket.

Legevakt

Alle kommunar i Noreg har ein legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgeret. Ring 116117 for å komma i kontakt med legevaktsentralen i det området du er i. Legevakta i Suldal er lokalisert i same lokale som legekontoret, men med ein annan inngang. Inngangen til legevakta er til høgre og rundt hjørnet for hovudinngangen. Legevakta er ubetent, og ein må alltid ringe først.

 

Lenkjer

Pasient- og brukarrettighetsloven

Pasientskadeloven

Klikk for stort bileteLokalet er tilpassa bevegelseshemma

Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Adriaan Ruiven
E-post
Telefon 52 79 23 18
Mobil 454 22 697
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Open i legekontoret si opningstid

Adresse

Helsetunet

Eidsvegen 3

4230 Sand