Helsestasjon for born 0-5 år

Helsestasjonen er eit gratis helsetilbod til alle born i alderen 0-5 år og familiane deira.

Kva tilbyr me?

Alle barn blir jamnleg kalla inn til konsultasjonar på helsestasjonen. Du kan også sjølv ta kontakt ved behov. På helsestasjonen kan de få rettleiing og støtte i spørsmål om vekst, utvikling og samspel og tilknytning hos bornet. Amming og ernæring, reaksjonar etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småborn, svevn, språkutvikling, grensesetting og leik er tema som småbarnsforeldre kan vere opptatt av. Helsestasjonen gir tilbod om rettleiing individuelt, eller i grupper.

Følgjande faggrupper er knytta til helsestasjonsstenesta: jordmor, helsesøster, helsesekretær, lege og barne- og familierettleiar.

Korleis få tilbod?

Når du/de har født eller adoptert eit born skal du ringe helsestasjonen. Bornet vil få tilbod om helseundersøkring og vaksinasjon ved ulike alderstrinn. Ved helsestasjonen kan de få rettleiing og støtte i spørsmål som knyttar seg til vekst, utvikling og trivsel hos bornet.

Kva kostar det?

Alle tilbod på helsestasjonen er gratis.

Barnevaksinasjonsprogammet

Bornet blir vaksinert etter barnevaksinasjonsprogrammet
 

Når blir bornet innkalt?

Program helsestasjon
Når Innhald
Ca. 1- 3 dagar Heimebesøk av jordmor
Ca 7 - 10 dagar Heimebesøk av helsesøster
3 veker Helsesøster. Vektkontroll (ved behov)
Ca 4. veker Barselgruppe med helsesøster og jordmor
6 veker Helsesøster + lege. Samtale, legeundersøking + vaksine
9 veker Temagruppe: Samspel
3 månader Helsesøster. Vaksinasjon
4 månader Temagruppe: Fysio / evt. individuell hjå helsesøster
5 månader Helsesøster. Vaksinasjon
6 månadar Helsesøster + lege. Samtale og legeundersøking
7/8 månader Temagruppe: tannhelse. Besøk frå tannklinikken / evt. individuell hjå helsesøster
10 månader Helsesøster
12 månader Helsesøster + lege. Samtale, legeundersøking + vaksine
15 månadar Helsesøster. Vaksine
18 månadar Helsesøster. (ved behov)
2 år Helsesøster + lege
4 år Helsesøster
6 år Skulestartundersøking, helsesøster + lege, samtale og legeundersøking

Nyttige lenkjer

Medietilsynet om born og medier

Helsestasjonen
Telefon 52 79 23 10

Opningstid

mån - fre: 08:00 - 15:00

Adresse

Eidsvegen 3
4230 Sand

Kart

Kart