Helsesøster

Helsesøster har ansvar for oppfølging av barnefamiliar etter at mor og barn er komne heim frå fødeavdelinga.
Ho vil ta kontakt med familien i løpet av dei to første vekene og tilby heimebesøk og avtale vidare oppfølgjing på helsestasjon.

Helsesøster har ansvar for skulehelsetenesta og har fast kontortid på alle barne- og ungdomskulane samt vidaregåande skule i kommunen. Elevtalet avgjer kor ofte.

 

Publisert av Elisabeth Bjørkhaug. Sist endra 13.07.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Tone Sande Fisketjøn
$(TITTEL)
52 79 23 12