Ergoterapi

Ergo-/Fysioterapiavdelinga er ei avdeling under Helse og held til på Helsetunet på Sand.

Besøksadresse: Eidsvegen 3

                            4230 Sand

Telefon:              52 79 23 36

                            52 79 23 60(bestillarkontoret)

Kva gjer ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelp menneske til å fungera optimalt i kvardagen når dei har problem med sine daglege gjeremål på grunn av sjukdom, skade eller anna funksjonsnedsetting.

Kva kan ergoterapeuten hjelpa deg med?

  • Kartlegging av funksjon
  • Trening i daglege aktivitetar
  • Tilpassing av aktivitetar og arbeidsvanar
  • Søka om samt tilpassa hjelpemiddel
  • Tilrettelegging i heim, barnehage/skule eller på arbeidsplass
  • Rettleiing, informasjon og undervisning

Kven kan få ergoterapi?

Personar som har, eller står i fare for å få, vanskar med å klare sine daglege aktivitetar.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Anne Kristin Nordvik
Ergoterapeut
52792336